Камера куймакчы?

Балалар товарларын (эшләр, хезмәтләр) җитештерүчеләр ассоциациясе башлыгы Михаил Ветров мәктәпләрнең класс бүлмәләрендә видеокамера урнаштырырга тәкъдим иткән. Ветров үзенең тәкъдимен укучылар белән укытучылар арасында низагларның ешаюы белән аңлаткан. Ул шулай ук мондый хәлләрне еш кына укучыларның үзләре үк төшерүләрен искәрткән. 

Комментарии